Chính sách bảo mật thông tin

Website The Emerald Golf View hiểu rằng bảo mật thông tin người dùng là điều quan trọng bậc nhất khi vận hành 1 website. Chúng tôi luôn cố gắng bảo mật thông tin người dùng trên website này một cách an toàn nhất. Các thông tin dưới đây được đưa ra để người dùng hiểu rõ hơn về cách chúng tôi thu thập thông tin và bảo mật thông tin của các bạn. 

1 – Chúng tôi thu thập những thông tin nào từ người dùng? 

2 – Chúng tôi thu thập các thông tin người dùng bằng cách nào? 

Chúng tôi sẽ sử dụng hệ thống để thu thập các thông tin Internet của người dùng. 

Chúng tôi chỉ thu thập các thông tin cá nhân của người dùng khi được người dùng cho phép và tự nguyện cung cấp thông tin cho chúng tôi

Chúng tôi sử dụng các công cụ để phân tích, đánh giá các số liệu sử dụng website của người dùng

3 – Mục đích sử dụng thông tin người dùng thu thập được: